Платежные карты VISA Business

«Бай-Түшүм» банкынан эл аралык VISA карталары

КАЙДА – дүйнөнүн бардык мамлекеттеринде, соода жайларында, интернетте, банкоматтарда

КАЧАН – сутканын бардык убактысында

ВАЛЮТА – эсеп-счетундагы валютага көз карандысыз түрдө, кайсыл өлкөдө жүрсөңүз ошол өлкөнүн валютасында

VISA картасынын артыкчылыктары:

 • Бүткүл дүйнө жүзү боюнча 20 миллиондон ашуун соода-сервистик ишканалар
 • Интернет аркылуу каалаган сатып алууларды жүргүзүүнүн мүмкүнчүлүгү
 • Сутка боюу эсеп-счетундагы акча каражатын алуунун мүмкүнчүлүгү
 • Коопсуздук: жоголгон накталай акча кайра табылбайт, аны таап алган башка бирөө пайдаланат. А эгерде картаңызды жоготуп алсаңыз, анда Сиз Банк менен байланышка чыгып, өз акчаңызды санкцияланбаган колдонуудан сактап кала аласыз
 • Чыгашалар эсебин жүргүзүү: ар айдагы выпискалардын же Интернет-банкингдин жардамы менен качан, кайсы жерде жана канча акча чыгымдагандыгыңызга байкоо жүргүзө аласыз
 •  Бүткүл Кыргызстан боюнча картадан картага Акча каражатын которууну жүргүзүү. Бул үчүн  банкоматты колдонуу гана жетиштүү
 • Топтолуу каражаттары: карта боюнча сом менен калдык суммага жылдык 5% чегерилет
 • Кыска мөөнөттүү насыя алуу мүмкүнчүлүгү  (овердрафт)
 • Кошумча карталарды ачуу мүмкүнчүлүгү

Түшүндүрмө иретинде:

 • Дүкөндөрдө, салондордо, супермаркеттерде жана Интернет аркылуу жүргүзүлгөн сатып алуулар үчүн төлөөлөр
 • Бүткүл дүйнө жүзү боюнча банкоматтар тармагынан накталай акча каражатын алуу
 • Кыска мөөнөттүү насыяны каттоо (овердрафт)
 • Бүткүл дүйнө жүзү боюнча мейманканалардан орундарды брондоо учурунда, автоунааларды ижарага алууда VISA Premium Offers Сыйлыктар Программасынан жеңилдиктерди жана атайын сунуштарды алуу
 • Кардарларды колдоонун Глобалдуу кызматынын (GCAS) тейлөөлөрүнөн пайдалануу мүмкүнчүлүгү: картаны шашылыш алмаштыруу, накталай акча каражатын шашылыш берүү, карталарды блокко коюу жана блоктон чыгаруу, сутка боюу маалыматтык колдоо көрсөтүү
 • Медициналык жана юридикалык маалыматтык кызматты сутка боюу пайдалануу мүмкүнчүлүгү
 • Бардык операциялар сөзсүз түрдө авторизациялоо аркылуу жүргүзүлөт, мында картаны жоготуп алган учурда да Сиздин акча каражатыңыздын сакталуу  болушу камсыздалат
 • Карта эмбоссирленген, бул картанын реквизиттерин басып чыгарууга жана карталарды импринтерлерде тейлөөгө мүмкүнчүлүк берет

VISA Business –күндөлүк төлөмдөрдү жүргүзүп туруу үчүн ишканалар пайдаланган карта

Түшүндүрмө иретинде:

 • Командировкалардын жана өкүлчүлүктүү чыгымдардын эсебин жүргүзүү
 • Офисттик жабдуулар, канцелярдык товарлар жана башкалар үчүн төлөмдөрдүн эсеби
 • Коммуналдык  ж. б. тейлөөлөр үчүн ишканалардын эсептик операциялары
 • Ишканалардын ээлерине жеке жана ишкер чыгашалар статьяларын бири-биринен бөлүүгө мүмкүнчүлүк берет, мындан тышкары транзакциялар үчүн төлөмдөр белгилүү бир мезгилдин аягында гана  жүргүзүлгөндүктөн, накталай  акча каражатынын жүгүртүлүшүн көзөмөлгө алууга шарт түзөт

VISA төлөм картасы боюнча корпоративдик карталар үчүн тейлөө тарифтери

Банкоматтар, терминалдар