Банктык кепилдиктер

Эгерде Сизге жана Сиздин өнөктөшүңүзгө бири-бириңердин төлөө мүмкүнчүлүгү жөнүндөгү маалымат жетишсиз болсо жана Сиз келишим боюнча тобокелдиктерди минималдуу деңгээлге түшүрөм десеңиз, анда «Бай Түшүм» Банкы Сизге банктык кепилдиктерден пайдаланууну сунуштайт.

 «Бай Түшүм» Банкы даярдап чыгарат жана кызмат көрсөтөт:

 • чет өлкөлүк банктар тарабынан тастыкталган банктык кепилдиктер
 • тендердик кепилдиктер
 • контракты (келишимди) аткаруунун кепилдиги
 • аванстык төлөөнү кайрып берүүнүн кепилдиги
 • төлөөнүн кепилдиги ж.б.

«Бай Түшүм» Банкындагы кепилдиктерди берүүнүн артыкчылыктары:

 • Каттоонун кыска мөөнөтү
 • Банктын бардык бөлүмдөрүндө кепилдиктерди берүү
 • Өз ара милдеттердин толук аткарылышына чейин колдонулган кепилдиктерди берүү
 • Кепилдикти берген гарант, өзүнүн кароосу боюнча бул документти кайра артка кайтарып ала албастыгы
 • Пайдалуу тарифтер

Кепилдик милдеттенмелерди камсыз кылуунун мүмкүнчұлүктүү түрлөрү:

 • Акча каражаты күрөөсүнүн алдында берилген банктык кепилдиктер
 • Кыймылсыз жана кыймылдуу мүлк күрөөсүнүн алдында берилген банктык кепилдиктер

Карыз алуучуларга (заемщиктерге) коюлуучу талаптар:

 • Юридикалык жактын түзүлүүсү же түзүлбөй эле туруп, ишкерлик ишинин бар экендиги
 • Каржылануучу багытта 3 ай/6 айдан кем эмес иш тажрыйбасы

Негизги документтердин тизмеси:

 • Заемщиктин жана анын жубайынын, кепилддик берүүчүлөрдүн (эгер бодсо) жана эгер күрөө берүүчү үчүнчү жак болсо, анда күрөө берүүчүнүн жубайы экөөнүн паспортторунун көчүрмөлөрү
 • Заемщиктин үй-бүлөлүк абалы жөнүндөгү документтер
 • Патент, же жеке ишкердин катталуусу жөнүндөгү күбөлүк
 • Күрөөгө берилип жаткан кыймылсыз мүлктүн документтери (техпаспорт, укук берүүчү документтер, мамкаттоо кызматынан тыюу салынбагандыгы жөнүндөгү справка)
 • Күрөөгө берилип жаткан транспорт каражаттарынын техпаспорттору

Юридикалык жактар үчүн кошумча документтер:

 • Юридикалык жактын катталуусу жөнүндөгү күбөлүк
 • Устав, учредителдик келишим
 • Кредит алууга үчүн мүлктү күрөөгө коюп жаткан юр. жакты түзүү жөнүндөгү өкүлчүлүктүү уюмдун чечими
 • Мам.салык инспекциясынан жана Соц. Фонддон карыздары жок экендиги жөнүндөгү справка
 • Финансылык отчеттуулук (Баланс, Кирешелер жана чыгашалар жөнүндөгү отчет, Акча каражатынын жүгүрүшү жөнүндөгү отчет, СКдагы өзгөрүүлөр жөнүндөгү отчет)
 • Бизнес-план
 • Кол коюуга укугу бар жактардын коюлган колдорунун үлгүлөрү түшүрүлгөн нотариалдык тастыкталган карточкалары

Банктык кепилдикти берүүнүн жана аны кароонун жүрүшү кредит берүүнүн жүрүшүнө окшош

Банктык кепилдикти берүү боюнча тарифтер күрөөлүк камсыздоонун түрүнө көз каранды. Ушул ссылка боюнча тарифтер менен тааныша аласыз.

Кепилдиктерди берүүгө байланышкан бардык суроолор боюнча + 996 (312) 905 805 телефонуна кайрылсаңыздар болот.

*Банктык кепилдик—продукцияларды/товарларды, бүткөрүлгөн иштерди/кызмат көрсөтүүлөрдү, аванстык төлөөлөрдү же займ/кредиттерди кайтарууну келишим боюнча Банк үчүнчү жакка кепилдик берүү боюнча Банктын милдеттенмеси, Банктык кепилдиктин максаты –эгерде негизги карызкер (сатып алуучу) келишимдик милдеттенмелерди аткарбаган учурда Банктын кепилдиги астында камсыз кылына турган келишимдерди түзүүдө ишенимдүүлүктү жана коопсуздукту камсыз кылуу болуп саналат.