«Сиздин капитал» аманаты

Мөөнөтү жана жылдык пайыздык чени:

Валюта 3 ай 6 ай 9 ай 12 ай 18 ай 24 ай
KGS 2,5% 5,0% 6.0% 10,5% 11.0% 11,5%
USD   – 1.0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0%
RUB   –
EUR

Аманаттын минималдуу суммасы: 1000 KGS; 1000 RUB; 50 USD; 50 EUR;Аманаттын шарттары:

  • Толуктоонун/алуунун минималдуу суммасы: каралган эмес
  • Пайыздар мөөнөтү аяктаганда төлөнөт
  • Мөөнөтүнөн мурда келишимди бузуу учурунда, пайыздар талап боюнча төлөнүүчү аманаттын пайыздык чени боюнча төлөнөт.
  • Автоматтык түрдө узартуу (пролонгация)

Натыйжалуу пайыздык чен ар бир депозит боюнча жекече эсептелет жана баштапкы салымга, депозиттин сакталуу мөөнөтүнө, кошумча төлөмдөрдүн суммасына жана депозиттин сакталуу мөөнөтүнүн аралыгында анын кандайдыр бир бөлүгүн алып турганына (эгерде болсо) ылайык болот.
Депозит боюнча натыйжалуу пайыздык чен жылдык 1.01%-2.04%ды чет элдик валюта менен, 3.5%-9.79%ды сом менен түзөт.