«Чоңойуп өс» балалык аманаты

Мөөнөтү жана жылдык пайыздык чени:

Валюта 12 ай 18 ай 24 ай 36 ай 48 ай
KGS 10.0% 10.0% 11.0% 11.0%
USD 2,5% 2,5% 2,5% 2.5%
RUB
EUR 1,5%

Аманаттын шарттары:

  • Аманаттын минималдуу суммасы: 1000 KGS, 50 USD, 50 EUR;
  • Толуктоонун минималдуу суммасы: 500 KGS; 10 USD; 10EUR;
  • Аманаттын максималдуу суммасы: 3 млн. сом, 40 000 USD, 35 000 EUR
  • Толуктоо мүмкүндүгү: аманаттын мөөнөтү аяктаганга 90 күн калганга чейинкиден башка, чектөөсүз;
  • Пайыздарды төлөө: депозиттин мөөнөтү аяктаганда;
  • Автоматтык түрдө узартуу (пролонгация)
  • Акча каражаттардын кандайдыр бир бөлүгүн алуу мүмкүндүгү: каралган эмес;
  •  Бонус!!! Мөөнөтүнөн мурда келишимди бузуу учурунда:-  мөөнөтү 1/2 өткөндөн кийин, сыйлыктын 50% төлөнөт.-  мөөнөтү 1/2 чейин, талап боюнча төлөнүүчү аманаттын (депозиттин) пайыздык чени боюнча төлөнөт.

Натыйжалуу пайыздык чен ар бир депозит боюнча жекече эсептелет жана баштапкы салымга, депозиттин сакталуу мөөнөтүнө, кошумча төлөмдөрдүн суммасына жана депозиттин сакталуу мөөнөтүнүн аралыгында анын кандайдыр бир бөлүгүн алып турганына (эгерде болсо) ылайык болот.
Депозит боюнча натыйжалуу пайыздык чен жылдык 1,5%-3%ды чет элдик валюта менен, 10%-11,35%ды сом менен түзөт.