“Фермерлерди колдоо” Насыя

Сизге “Бай-Түшүм” Банкы USAID Агро горизонт менен өнөктөштүктө өсүмдүк өстүрүүнү, сүт жана эт өндүрүүнү өнүктүрүүгө атайын жеңилдетилген насыя алууну сунуштайт. Бул долбоордун алкагындагы каржылоо, өстүрүлгөн түшүмдү же өндүрүлгөн азыктарды заводго өткөрүү (Банктын өнөктөштөрү) келишимин түзүүнү караштырат жана ал өндүрүлгөн азыктарды/түшүмдү пайдалуу баада сатып-өткөрүүнү камсыз кылат. Ал эми өнөктөштүк макулдашуунун болушу насыяны бөлүп-бөлүп алууга мүмкүндүк берүү менен, пайыздардын төлөө өлчөмүн кыйла азайтат.

Кошумча нарк чынжырчасын каржылоо боюнча Банк төмөндөгү ишканалар менен кызматташууну баштады:

Өндүрүлгөн түшүмдү (жашылча, жер-жемиштер) берүү боюнча:

 1. “Каинды-кант” ААК
 2. “Кошой” ААК
 3. “ЭлДан Аталык” ЖАК
 4. “Интерфрукт” ЖЧК

Сүт/эт берүү боюнча:

 1. “Талас-Сут” ЖАК
 2. “Озон-Ата” ЖЧК
 3. ЖИ Акматова
 4. “Ак-Тилек” ЖЧК
 5. “Адал-Азык” ЖЧК (Тойбос)
 6. “Ак-Булак плюс” ЖЧК
 7. “Ак-Жалга” ААК

 “Бай-Түшүм” Банкынан насыя алуунун артыкчылыгы:

 • Насыяны 1-2 күндүн ичинде берүү
 • Насыя боюнча күрөөнүүн 1 түрү катары аталган заводдордун бири менен түзүлгөн келишим эсептелет
 • Насыянын негизги суммасын өндөрүлгөн түшүмдү/азыкты заводго өткөргөндөн кийин төлөө
 • Насыяны мөөнөтүнөн мурда толук же/бөлүп төлөөдө комиссия кармалбайт
 • Насыяны жекече да, топтук негизде да каттоонун мүмкүнчүлүгү
 • Күрөөсүз (150 миң сомго чейинки насыялар боюнча 1-2 адамдын кепилдиги керек)

  Каржылоонун шарттары:

 • Насыянын суммасы: 10 000 сомдон баштап
 • Пайыздык чени: 12%
 • Өсүмдүк өстүрүүчүлүк боюнча насыялоонун мөөнөтү: 1 айыл чарба мезгили
 • Насыя алуучунун жаш курагы: 18ден 65 жашка чейин
 • Тажрыйбасынын болушу: өсүмдүк өстүрүүчүлүктө/мал чарбасында 1 жылдан кем эмес
 • Оң бааланган насыялык тарыхы (насыялоодо тажрыйбасы болгон учурда)
 • Аталган заводдордун  бири менен түзүлгөн, кол коюлган келишим
 • Насыянын суммасы атайын иштелип чыккан технологиялык картага ылайык автоматтык түрдө эсептелип чыгат
 • Пайыздык  чендин өлчөмү жана насыяны  төлөө графиги суралган  суммага, насыянын мөөнөтүнө, насыя  алуучунун төлөм жөндөмдүлүгүнө, берилген күрүөгө ж.б. көз каранды болот
 • Сиздин талабыңыз боюнча сатуулар боюнча адис Сиз сураган суммага жана догоруда көрсөтүлгөн шарттарга ылайык Сизге насыяны төлөө графигин берет

 * Өсүмдүк өстүрүү боюнча  эффективдүү пайыздык чени: 12,78% жана мал чарбачылык боюнча  эффективдүү пайыздык чени: 12,78%.

схема сельхоз кырг