Овердрафт

Овердрафты каттоо үчүн 1 гана- өздүгүңүздү тастыктоочу документ жетиштүү. Овердрафт боюнча насыяны жоюу карточкалык эсепке түшкөн бардык акча каражатынан автоматтык түрдө жүргүзүлөт.

Өзүңүзгө кеңири мүмкүнчүлүк түзүңүз жана жакын адамдарыңызды жагымдуу белектер менен кубандырыңыз.

Овердрафты берүүнүн шарттары:

Валюта: карта эсебиндеги валюта боюнча

Колдонуу мөөнөтү:  12 айга чейин

Пайдалануу мезгили30 иш күндөрү

Максималдуу сумма: 100 000 сом, мында:

  • уюмдун кепилдиги аркылуу акыркы 3 ай аралыгындагы карточкалык эсепке чегерилүүчү орточо айлык маянанын 100%дан көп эмес бөлүгү.

Пайыздык чени:

  • Жеңилдетилген чен – иштетилип жаткан мезгилде соода-сервистик жайларда накталай эмес эсептешүүлөрдү жүргүзгөн учурда жылдык- 0 %;
  • Негизги чен – иштетилип жаткан жана карызды жоюу мезгилинде башка бардык операциялар боюнча жылдык 31%;
  • Айып коюу чени –  жылдык 29.9

* натыйжалуу пайыздык чени:  сом менен  26.92% жогору

«Бай Түшүм» банкынын Сизге жакын жайгашкан офисинин дарегин жана байланыш телефонун «Байланыштар жана филиалдык тармактар» бөлмүнөн же: (312) 905 805 телефону аркылуу Байланыш-борборунан  билип алсаңыздар болот.