Таттуу түшүм

Артыкчылыгы:

 • Насыя 1-2 күндүн аралыгында берилет
 • ААК «Кайыңды-Кант» менен түзүлгөн келишим насыя боюнча күрөө түрлөрүнүн бири катары эсептелет
 • Каржылоону транш түрүндө алуу:факт түрүндөгү алынган суммага гана пайызы төлөнөт
 • Насыянын негизги суммасын кант кызылчасын заводго өткөргөндөн кийин төлөнөт
 • Насыяны толук/бөлүп төлөөдө комиссия кармалбайт
 • Кант кызылчасынын түшүмүн заводдон кепилдик берилген баасы боюнча сатып өткөрүү
 • Насыяны жеке жана топтук негизде да алуунун мүмкүнчүлүгү
 • Күрөөсүз насыя (150 миң сомго чейинки насыялар боюнча 1-2 адамдын кепилдиги керек)

Каржылоонун шарттары:

 • Насыянын суммасы: 10 000 сомдон башталат
 • Пайыздык чени: сом менен жылдык 12%
 • Насыялоо мөөнөтү: 1 айыл чарба мезгили
 • Насыя алуучунун жаш курагы: 18  жаштан  65 жашка чейин
 • Тажрыйбасы: кант кызылчасын  өстүрүү боюнча тажрыйбасы 1 жылдан кем эмес болуусу
 • Оң бааланган насыялык тарыхы  (насыялоодо тажрыйбасы бар болсо)
 • ЖАК «Кайыңды-Кант» заводу менен кол коюлган келишими

* Насыянын суммасы атайын иштелип чыккан технологиялык картага ылайык автоматтык түрдө эсептелет.

“Таттуу түшүм” каржилоо схемасы

Ушул насыя жөнүндө кеңири маалымат берүүчү офистердин даректери жана байланыш телефондору: https://www2.baitushum.kg/ru/branches/

*Пайыздык чендин өлчөмү жана насыяны төлөө графиги суралга суммага, насыянын мөөнөтүнө, төлөө мүмкүнчүлүгүнө, коюлган күрөөгө ж.б. жараша болот. Сатуулар боюнча адис суралган суммага жана жогоруда көрсөтүлгөн шарттарга ылайык Сизге төлөө графигин түзүп берет.

**Эффективная процентная ставка: 12% годовых.