VISA төлөм карталары

«Бай-Түшүм» банкынан эл аралык VISA карталары

КАЙДА—дүйнөнүн бардык мамлекеттеринде, соода жайларында, интернетте, банкоматтарда,

банктардын бөлүмдөрүндө

КАЧАН—сутканын бардык убактысында

ВАЛЮТА — эсеп-счетундагы валютага көз карандысыз түрдө, кайсыл өлкөдө жүрсөңүз ошол өлкөнүн валютасында

VISA картасынын артыкчылыктары:

 • Бүткүл дүйнө жүзү боюнча 20 миллиондон ашуун соода-сервистик ишканалар
 • Интернет аркылуу каалаган сатып алууларды жүргүзүүнүн мүмкүнчүлүгү
 • Сутка боюу эсеп-счетундагы акча каражатын алуунун мүмкүнчүлүгү
 • Коопсуздук: жоголгон накталай акча кайра табылбайт, аны таап алган башка бирөө пайдаланат. А эгерде картаңызды жоготуп алсаңыз, анда Сиз Банк менен байланышка чыгып, өз акчаңызды санкцияланбаган колдонуудан сактап кала аласыз
 • СМС-билдирүүлөр –  СМС-билдирүүгө туташуу менен 24/7 тартибинде ар кандай дебет операциялары жөнүндөгү билдирүүлөрдү алып туруңуз
 • Чыгашалар эсебин жүргүзүү: ар айдагы выпискалардын, мобилдик банкинг же Интернет-банкингдин жардамы менен качан, кайсы жерде жана канча акча чыгымдагандыгыңызга байкоо жүргүзө аласыз
 •  Бүткүл Кыргызстан боюнча картадан картага Акча каражатын которууну жүргүзүү. Бул үчүн  банкоматты колдонуу гана жетиштүү
 • Топтолуу каражаттары: карта боюнча сом менен калдык суммага жылдык 5% га чеийн чегерилет
 • Кыска мөөнөттүү насыя алуу мүмкүнчүлүгү  (овердрафт)

 

VISA DEBIT VIRTUAL – банктык карталардагы реквизиттердин маалыматы болуп эсептелинет, алардын жардамы менен онлайн сатып алууларды өткөрүүнүн ыңгайлуу жолу.

Пайдасы:

 • Тез арада чыгаруу
  Картанын өзун алып жүрүүнүн кажети жок
  Каражаттарды контролдоо BTB 24 Мобильдик банкинги аркылуу жүргүзүлөт

VISA Gold — бул картаны кармоочунун статусун белгилеген сыйлык категориясындагы карта жана ал эл аралык VISA тармагы тарабынан берилүүчү бир катар артыкчылыктарга жетүүнүн мүмкүнчүлүгүн берет.

Түшүндүрмө иретинде:

 • Дүкөндөрдө, салондордо, супермаркеттерде жана Интернет аркылуу жүргүзүлгөн сатып алуулар үчүн төлөөлөр
 • Бүткүл дүйнө жүзү боюнча банкоматтар тармагынан накталай акча каражатын алуу
 • Кыска мөөнөттүү насыяны каттоо (овердрафт)
 • Бүткүл дүйнө жүзү боюнча мейманканалардан орундарды брондоо учурунда, автоунааларды ижарага алууда VISA Premium Offers Сыйлыктар Программасынан жеңилдиктерди жана атайын сунуштарды алуу
 • Кардарларды колдоонун Глобалдуу кызматынын (GCAS) тейлөөлөрүнөн пайдалануу мүмкүнчүлүгү: картаны шашылыш алмаштыруу, накталай акча каражатын шашылыш берүү, карталарды блокко коюу жана блоктон чыгаруу, сутка боюу маалыматтык колдоо көрсөтүү
 • Медициналык жана юридикалык маалыматтык кызматты сутка боюу пайдалануу мүмкүнчүлүгү
 • Бардык операциялар сөзсүз түрдө авторизациялоо аркылуу жүргүзүлөт, мында картаны жоготуп алган учурда да Сиздин акча каражатыңыздын сакталуу  болушу камсыздалат

VISA Business күндөлүк төлөмдөрдү жүргүзүп туруу үчүн ишканалар пайдаланган карта.

Түшүндүрмө иретинде:

 • Командировкалардын жана өкүлчүлүктүү чыгымдардын эсебин жүргүзүү
 • Офисттик жабдуулар, канцелярдык товарлар жана башкалар үчүн төлөмдөрдүн эсеби
 • Коммуналдык  ж. б. тейлөөлөр үчүн ишканалардын эсептик операциялары
 • Ишканалардын ээлерине жеке жана ишкер чыгашалар статьяларын бири-биринен бөлүүгө мүмкүнчүлүк берет, мындан тышкары транзакциялар үчүн төлөмдөр белгилүү бир мезгилдин аягында гана  жүргүзүлгөндүктөн, накталай  акча каражатынын жүгүртүлүшүн көзөмөлгө алууга шарт түзөт

VISA Classic — ыңгайлуукка, тандоого жана финансылык ийкемдүүлүккө.

 • кепилдик  берүүчү популярдуу карта.  Бул карта миллиондогон соода жайларында жана жүз-миңдеген банкоматтарда  чектөөсүз кабыл алынат.Түшүндүрмө иретинде:
 • Соода жайларында сатып алуулар жана тейлөөлөр үчүн төлөөлөр, мейманканалар жана автоунаалар үчүн тапшырыктарды берүү
 • Сатып алуулар жана тейлөөлөр үчүн Интернет аркылуу төлөө
 • Кыска мөөнөттүү насыяны каттоо  (овердрафт)
 • Бардык операциялар сөзсүз түрдө авторизациялоо аркылуу жүргүзүлөт, мында картаны жоготуп алган учурда да Сиздин акча каражатыңыздын сакталуу  болушу камсыздалат

VISA төлөм картасы боюнча жеке жактар үчүн тейлөө тарифтери

VISA VIRTUAL тарифтер

ААК «Бай Түшүм» Банкынын Жеке жактар үчүн төлөм карталарын пайдалануу

Банкоматтар, терминалдар