«Топтоо» аманаты

Бул атайын аманат, ал акча каражаттарды топтоого жана көбөйтүүгө мүмкүндүк берет. Аманаттын айырмаланган өзгөчөлүктөрү, бул күн сайын толуктоо мүмкүндүгү болуп саналат. Аманаттын суммасынын көбөйүшү менен сиздин киреше да өсөт.

Мөөнөттү жана жылдык пайыздык чени:

Валютасы 1 ай 3 ай 6 ай 9 ай 12 ай 18 ай
KGS 1.5% 4% 6% 7%
USD 0.0% 0.0% 0,0% 0,0%
EUR

Аманаттын негизги шарттары:

  • Аманатты ачууга минималдуу суммасы: 50 000 KGS, 1 000 USD
  • Аманатты толуктоого минималдуу суммасы: 1 000 KGS, 20 USD
  • Пайыздар ай сайын аяктаганда төлөнөт
  • Мөөнөттөрү ыңгайлуу жана пайыздык чендери пайдалуу
  • Чексиз толуктоо мүмкүндүгү, кошумча акча салууларды кабыл алуу, аманаттын мөөнөтүнүн аякташына чейинки 60 күн менен чектелген

3 000 000 сом аманаттар боюнча пайыздарды Банк жекече аныкташ мүмкүн.

Натыйжалуу пайыздык чен ар бир депозит боюнча жекече эсептелет жана баштапкы салымга, депозиттин сакталуу мөөнөтүнө, кошумча төлөмдөрдүн суммасына ылайык болот.
Депозит боюнча натыйжалуу пайыздык чен  жылдык 0.5%-1,51%ды  чет элдик валюта менен, 1.51%-7.23%ды  сом менен түзөт.