Депозит “Срочный”

Бул атайын аманат, ал акча каражаттарды сактоого жана көбөйтүүгө мүмкүндүк берет. Аманаттын айырмаланган өзгөчөлүктөрү, бул ай сайын киреше алуу мүмкүндүгү болуп саналат. Аманат, пландаштырылган сатып алуулар үчүн акчаларын сактоо керек болгондор үчүн, ошол эле учурда алардан кошумча киреше алуу мүмкүндүгү бар экендиги менен да ыңгайлуу.

Мөөнөттү жана жылдык пайыздык чени 1 миллион сомго чейин:

Валютасы 1 ай 3 ай 6 ай 9 ай 12 ай 18 ай
KGS  — 2,5% 5% 7% 9% 9,5%
USD 0% 0% 0% 0.5%
EUR

Аманаттын негизги шарттары:

  • Аманатты ачууга минималдуу суммасы: 50 000 KGS, 1 000 USD
  • Пайыздар ай сайын аяктаганда төлөнөт
  • Мөөнөттөрү ыңгайлуу жана пайыздык чендери пайдалуу
  • Чексиз толуктоо мүмкүндүгү, кошумча акча салууларды кабыл алуу, аманаттын мөөнөтүнүн аякташына чейинки 60 күн менен

3 000 000 сом аманаттар боюнча пайыздарды Банк жекече аныкташ мүмкүн.

Депозит боюнча натыйжалуу пайыздык чен  жылдык 0.5%-2.02%ды  чет элдик валюта менен, 2.53%-9.92%ды  сом менен түзөт.