Насыялык багыттар

Банк «Бай Түшүм» жаңыланып туруучу жана револьвердик насыялык багыттарды колдонууну сунуш кылат. Насыялык багыттарды каттоо документтерди даярдоого жана каттоого кетүүчү убакытты үнөмдөйт жана зарыл болгон финансылоону өз убагында алууга мүмкүнчүлүк түзөт,

Насыялык багыттын лимитинин суммасы кардардын кредиттик жана укуктук жөндөмдүүлүгүн баалоонун, анын Банктагы насыялык тарыхына жана насыялануучу долбоордун өзгөчөлүгүнүн негизинде аныкталат. «Бай Түшүм» Банкындагы эсеп счетторунун болуусу жана эгер насыя алуучу буга чейин да насыя алган болсо, анда анын оң бааланган насыялык тарыхы артыкчылык катары каралат.

Банк төмөндөгүдөй насыялык багыттарды сунуш кылат:

Жаңыланып туруучу насыялык багыт Банк менен узак мезгилге чейин кызматташып турууну болжогон кардарларга ачылат жана ар кандай максатка жумшалуучу насыяларды күрөөлүк камсыз кылууну кайрадан каттоодон өткөрбөстөн ала алышат. Насыялык багыттын маалыматы боюнча ар бир субкредит Кредиттик комитетте өзүнчө бекитилгенден кийин гана берилет. Жаңыланып туруучу кредиттик багыттар айлануудагы акча каражатын толуктап туруу сыяктуу эле, негизги активтерди алууга да берилет.

Револьвердик насыялык багыт— насыялык комитетте субкредитти кошумча бекитүү зарылдыгы жок, ал кардардын арызынын негизинде, насыялык багыттын бекитилген алкагында берилүүчү кезектеги субкредитти берүүнү болжойт. Револьвердик насыялык багыт корпоративдүү кардарларга гана сунушталат.

Насыялык багыт күрөөлүк камсыз кылуу катарында кыймылсыз мүлктүн болгон шартында катталат.

«Бай Түшүм» Банкында насыялык багыттарды катоонун артыкчылыктары:

  • Каттоонун кыска мөөнөтү
  • Банктын бардык бөлүмдөрүндө насыялык багыттарды каттоо
  • насыялык келишимде бекитилген жекече жоюу графиги
  • жаңыланып туруучу насыялык багытты 5 жылдык мөөнөткө чейин ачууга болот
  • бир канча операциялык циклдерди каржылоонун мүмкүнчүлүгү
  • айлануудагы каражатты улуттук жана чет элдик валютада ыкчам толтуруу
  • күрөөнү кайрадан каттоого кетүүчү кошумча чыгымдарсыз насыялык каражаттарды алуу
  • Күрөөнү баалоодо Банк 0,8 коэффициентин, т.а. кыймылсыз мүлктүн рыноктук баасынын 80% колдонот.

Насыялык багытты каттоого байланышкан бардык суроолор боюнча Сиз +996 (312) 905 805 телефонуна кайрылсаңыз болот.