Овердрафт

«Бай Түшүм» банкынан Овердрафт – бул кыска мөөнөткө акча каражатына болгон зарылдыкты жаба турган, бизнес-кардарлар үчүн максималдуу ыңгайлуу продукт, мында натыйжасыз пайдаланылган каражат үчүн ашыкча төлөөлөр болбойт.

Овердрафтты пайдалануунун артыкчылыктары:

  • Продукт банктын учурдагы жана жаңы кардарлары үчүн да жеткиликтүү;
  • Кардар овердрафтты пайдаланган конкреттүү күндөрдүн саны үчүн гана төлөйт;
  • Учурдагы эсепке түшкөн каражаттын эсебинен насыяны автоматтык түрдө төлөө;
  • Ай сайын овердрафтты жоюу талабы коюлбайт;
  • Күрөөсүз овердрафтты берүү мүмкүнчүлүгү;
  • Колдонуу мөөнөтү аяктаган датага карата овердрафтты толук төлөгөн шартта автоматтык түрдөгү пролонгация;
  • Овердрафтты берүүнүн жөнөкөйлөтүлгөн процедурасы.

Овердрафтты берүүнүн шарттары:

Колдонуу мөөнөтү: 6 ай
Валюта: сом, АКШ доллары
Максималдуу күрөөсүз суммасы: 500 000 Сом
Овердрафттын максималдуу лимити: Учурдагы кардарлар үчүн –  «Бай Түшүм» Банкындагы  кардарлардын эсеби боюнча таза орточо айлык насыялык жүгүртүүлөрүнөн  50%га чейин.

Жаңы кардарлар үчүн – «Бай Түшүм» Банкына которулууга тийиш болгон таза орточо айлык жүгүртүүлөрүнөн  20% га чейин.

Камсыздандыруу: Кыймылсыз мүлк, автотранспорт, жабдуулар, депозиттер, кепилдик берүүчүлөр.